Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

Взыскание материального ущерба с работника через суд

Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

До Дніпровського районного суду

м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3

поштовий індекс: 02105

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Марс» код ЄДРПОУ 153685247 адреса: м. Київ, просп. В. Маяковського, буд. 86 поштовий індекс: 02358 тел. + 38(056) 788-00-00

е-mail: mars1@gmail.com

Відповідач: Петриченко Володимир Володимирович адреса: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 125, кв. 65 поштовий індекс: 02001

тел. +38(067) 258-25-36

Ціна позову: 80 976 грн. 80 коп.

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди,
заподіяної підприємству працівником

Відповідач працював у ТОВ «Марс» на посаді майстра лісу з 15 березня 2014 року. 17 березня 2014 року з ним було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Під час проведеної 23 травня 2019 року інвентаризації підзвітних відповідачеві товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) виявлено нестачу лісопродукції на суму 79 055 грн. 80 коп., з яких:

 • дрова технологічні – дуб 69,345 м3 на суму 35 278 грн. 30 коп.;
 • дрова технологічні – ялинка 20,567 м3 на суму 12 654 грн. 25 коп.;
 • техсировина, у тому числі техсировина для виробничо-технічного призначення 21,456 м3 на суму 31 123 грн. 25 коп.

Зазначену шкоду відповідач добровільно відшкодувати не погоджується.

Відповідач повинен нести повну матеріальну відповідальність перед ТОВ «Марс» за нестачу лісоматеріалів як працівник, з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Нестача лісопродукції виникла у зв’язку з недбалими діями відповідача, який не забезпечив її збереження.

Згідно зі ст. 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.

У разі покладення матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом установлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Порушення працівником покладених на нього трудових обов’язків є протиправними діями.

Трудові обов’язки працівника визначаються законодавством, трудовим договором, посадовою інструкцією, наказами керівника тощо.

Підставою для матеріальної відповідальності може бути вина у формі прямого умислу або необережності (халатність, недбалість); дії працівника повинні призвести до негативних наслідків, тобто має бути пряма дійсна шкода, що підлягає відшкодуванню; між діями та наслідками дій працівника наявний причинний зв’язок.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст.

134 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, якщо між працівником і підприємством, установою, організацією згідно зі ст.

1351 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за забезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством, установою, організацією з працівниками, які досягли 18-річного віку, обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей (ст. 1351 КЗпП). Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24 (далі – Перелік № 447).

Згідно з цим Переліком до робіт, що мають виконуватися працівниками, з якими укладається договір про повну матеріальну відповідальність, відносяться роботи з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску матеріальних цінностей на складах.

Відповідно до п. 2.22 посадової інструкції майстра лісу на останнього покладений обов’язок щодо здійснення охорони контори лісництва та матеріальних цінностей, які знаходяться на території лісництва.

Відповідач прийняв під звіт ТМЦ, нестачу яких виявлено під час інвентаризації 23 травня 2019 року. Відповідач був ознайомлений із наказом про її проведення від 22.05.19 р. № 23-АП, про що свідчить його підпис на цьому наказі.

Він був присутнім під час інвентаризації. Крім того, згідно з пояснювальною запискою від 22 травня 2019 року відповідач визнав факт нестачі ТМЦ, установленої під час інвентаризації, але відмовився сплачувати суму матеріальної шкоди.

Підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача із цим самим предметом та з цих самих підстав. Оригінали документів, копії яких додано до позовної заяви, знаходяться у ТОВ «Марс».

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст. 232, 233 КЗпП, керуючись ст. 4, 19, 175–177, 184 ЦПК, ПРОШУ:

Стягнути з Петриченка Володимира Володимировича (ІПН 23598745216) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Марс» (код ЄДРПОУ 153685247) матеріальну шкоду в розмірі 79 055,80 грн. та судовий збір у розмірі 1 921 грн., усього – 80 976 грн. 80 коп.

Додатки:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.
 2. Копія договору про повну матеріальну відповідальність від 17.03.14 р. № 23.

Источник: https://uteka.ua/publication/commerce-12-pravovie-soveti-67-vzyskanie-materialnogo-ushherba-s-rabotnika-cherez-sud

Вс объяснил, как судиться с ук и соседями из-за залива квартиры

Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

Верховный суд (ВС) РФ сделал важные разъяснения для пострадавших от залива квартир: отсутствие документов, подтверждающих характер и степень причинённого ущерба, и стоимость проведённых ремонтных работ не являются основанием для отказа во взыскании компенсации. Также истцы могут ошибиться с ответчиками по делу о потопе, суд не может отказывать в их требованиях из-за этой оплошности, а должен сам устранить все препятствия для восстановления справедливости, подчеркивает высшая инстанция.

Дело о потопе

Жительница Ставропольского края подала иск к соседям и управляющей компании о возмещении вреда, причиненного заливом квартиры.

Истица просила суд взыскать солидарно стоимость восстановительного ремонта, судебные расходы на оценку ущерба и производство судебной экспертизы, а также стоимость госпошлины. Общая сумма иска составила более 370 тысяч рублей.

Согласно материалам дела причиной инцидента стал срыв трубы на разводке горячего водоснабжения в квартире сверху. В результате была испорчена потолочная плитка в жилой комнате, на кухне и в коридоре, пол в коридоре и практически весь санузел. Управляющая компания на следующий день составила об этом акт.

Причинённый ущерб и составленный акт ответчики не отрицали и не опровергали, но в удовлетворении требований просили отказать.

Тем не менее Октябрьский суд Ставрополя иск удовлетворил и даже взыскал в пользу пострадавшей дополнительные расходы на проведение судебной строительно-технической экспертизы — чуть более 21,5 тысячи рублей.

Однако Ставропольский краевой суд это решение полностью отменил и вынес постановление об отклонении иска в полном объеме. Более того, апелляция взыскала расходы на экспертизу уже с истицы.

Пострадавшая от залива квартиры с таким решением не согласилась и дошла с жалобой до Верховного суда.

Кто виновен в заливе?

Районный суд, удовлетворяя требования истицы, исходил из того, что материальный ущерб жильцу причинен и соседями, и управляющей компанией, так как они вынесли обоюдное решение о внесении изменений в систему горячего водоснабжения.

«Имеется совокупность условий для возмещения вреда, причиненного в результате залива помещения, вина собственников квартиры, которые не должны были самовольно производить врезку в общедомовую трубу горячего водоснабжения, вина ответчика ООО «Жилищная управляющая компания № 4», работник которого бесконтрольно произвел указанные работы, не согласовав с собственниками помещений многоквартирного дома и управляющей компанией, а также невыполнение управляющей компанией обязанности по проведению проверки температурно-влажного режима подвальных помещений, контролю состояния технических коммуникаций своевременному устранению выявленных нарушений», — указала первая инстанция.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что солидарная ответственность наступить не может, так как участок инженерной системы горячего водоснабжения, врез в который привел к потопу, относится к общедомовому имуществу.

Следовательно, решил краевой суд, ответственность за такой прорыв несет управляющая компания, так как она некачественно исполняла обязанность по обеспечению технически исправного состояния общего имущества.

Доказательств же того, что жильцы квартиры сверху также несут ответственность за потоп суд не получил, указала апелляция.

Она также обратила внимание, что истица не представила в процесс доказательства, подтверждающие виды и стоимость ремонтных работ, расходы на материалы и оборудование, необходимые для устранения дефектов, возникших исключительно в результате затопления. То есть истцом не доказан размер причиненного в результате залива материального вреда, полагает краевой суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла, что при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции допустил существенное нарушение норм материального и процессуального права. 

Ответственность управляющей компании

Верховный суд в решении подробно проанализировал обязанности управляющей компании и понятия общего имущества в доме. Он цитирует подпункт 3 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, согласно которому собственникам принадлежит общее имущество в многоквартирном доме, в том числе санитарно-техническое и иное оборудование.

В соответствии с пунктом 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства от 13 августа 2006 года No 491, в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях, напоминает суд.

«Из приведённых правовых норм следует, что внутридомовые инженерные системы горячего и холодного водоснабжения до первого отключающего устройства, а также это устройство включаются в состав общего имущества многоквартирного дома», — указывает он.

https://www.youtube.com/watch?v=5Rj4WjoZSz4

Пункт 10 правил регламентирует, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества и др.

Управляющие организации отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества — гарантируется пунктом 42 правил.

Также в соответствии с пунктом 2.

1 статьи 161 Жилищного кодекса при непосредственном управлении домом ответственность перед собственниками за сохранность общего имущества и качественное выполнение работ несут лица, выполняющие услуги по содержанию и ремонту общего имущества, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), обращение с твердыми коммунальными отходами, напоминается в решении.

«Следовательно, обязанность по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, включая внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения до первого отключающего устройства, возложена на управляющую организацию», — отмечает ВС.

Он напоминает, что в ходе процесса было установлено, что причиной залива квартиры истца явился срыв первого запорно-регулировочного крана на отводе разводки от стояка горячего водоснабжения в квартире.

«При таких обстоятельствах для правильного разрешения спора надлежало установить, относится ли участок инженерной системы горячего водоснабжения, прорыв которого послужил причиной залива квартиры, к общему имуществу многоквартирного дома и возлагается ли ответственность за такой прорыв на управляющую компанию, а также обстоятельства, связанные с возникновением причины залива — действия (бездействие) собственников квартиры сверху и управляющей компании по надлежащему содержанию и эксплуатации трубы горячего водоснабжения», — поясняет высшая инстанция.

Истец может ошибиться с ответчиком

ВС удивился позиции апелляции, отказавшей взыскать ущерб пострадавшей от залива квартиры из-за того, что истица настаивала на солидарной ответственности соседей и управляющей компании.

Краевой суд решил, что ответственность за прорыв несёт только управляющая компания, так как он произошёл на участке общего домового имущества. Но раз заявительница хотела получить компенсацию с обоих ответчиков, то суд решил ей в требованиях вовсе отказать. При этом апелляция сослалась на возможность реализации пострадавшей своего нарушенного права иными предусмотренными законом способами.

Между тем суд апелляционной инстанции не опроверг вывод суда первой инстанции о соответствии выбранного истцом способа защиты своего права и не обосновал в определении, каким именно иным способом соизмеримым нарушенному праву, возможно устранить допущенное ответчиком нарушение прав истца, указывает ВС.

Он отмечает, что «суд апелляционной инстанции не учел, что отсутствие солидарной ответственности не является основанием для освобождения от обязанности его возмещения лицом, причинившим вред, привлеченным к участию в деле в качестве ответчика».

Размер убытков

ВС РФ также не согласился с выводами об отсутствии оснований взыскивать жительнице ущерб из-за того, что не доказан размер причинённого материального вреда. Такая позиция не основана на законе, подчеркивает ВС.

Он ссылается на пункт 1 статьи 1064 ГК РФ, которым предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Кроме того, в силу части 2 статьи 56 ГПК именно суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

А согласно пункту 1 статьи 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

ВС также приводит разъяснения пленума от 23 июня 2015 года, в абзаце втором пункта 12 которого указано, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

«По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить.

В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению», — подчеркивает высшая инстанция.

ВС отмечает, что в таких случаях обязанностью суда является выяснение действительных обстоятельств дела: установление факта залива и виновного в произошедшем инциденте, факта причинения вреда имуществу истца и его оценки в материальном выражении. Но суд апелляционной инстанции эту обязанность не выполнил.

«При этом обязанность по возмещению причинённого вреда и случаи, в которых возможно освобождение от такой обязанности, предусмотрены законом. Недоказанность размера причинённого ущерба к основаниям, позволяющим не возлагать гражданско-правовую ответственность на причинителя вреда, действующим законодательством не отнесена», — поясняет ВС.

Он посчитал допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права существенными и непреодолимыми, в связи с чем отменил определение и отправил дело на новое рассмотрение.

Алиса Фокс

Источник: http://supcourt.ru/press_center/mass_media/27572/

Отзыв на исковое заявление о взыскании ущерба, возникшего в результате продажи ответчиком товара ненадлежащего качества, пример, образец + как написать

Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

В соответствии со ст. 41 АПК РФ истец и ответчик наделены равными возможностями, равными правами и обязанностями по защите их интересов в ходе судебного разбирательства.

Если исковое заявление – это требование истца к ответчику, то отзыв на исковое заявление – это возражения ответчика на предъявленные к нему истцом требования. Таким образом, отзыв на исковое заявление – это способ защиты прав ответчика.

Целью подачи в суд отзыва на иск является вынесение судебного решения об отказе истцу в удовлетворении заявленных им требований.

Например, в рассматриваемом случае в арбитражный суд было подано исковое заявление о взыскании ущерба, возникшего в результате продажи ответчиком товара ненадлежащего качества. Обязанность ответчика возместить убытки истцу, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотрена ст. 15, 393, 475 ГК РФ.

Ответчик в данном случае обязан направить отзыв на иск, в котором может указать на обстоятельства, доказывающие невиновность его во вреде, заявленном истцом.

Если же ответчик в установленный срок не представит отзыв на иск, суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Если дело невозможно рассмотреть без отзыва, суд вправе назначить новый срок для его представления и отнести судебные расходы на ответчика независимо от результата рассмотрения дела.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В силу п. 2 ст.

476 ГК РФ в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Таким образом, бремя доказывания того, что недостатки товара, на который предоставлена гарантия качества, возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, возлагается на продавца.

В данном случае если ответчик в своем отзыве, возражая против того, что он реализовал истцу товар ненадлежащего качества, докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю не по вине продавца, то суд может вынести решение об отказе в удовлетворении искового заявления. Однако если ответчик не представит суду доказательств освобождения его от ответственности, то суд признает обоснованными требования истца и вынесет решение об удовлетворении исковых требований (полностью или в части) и взыскании убытков в пользу истца.

Обязанность ответчика предоставить отзыв на исковое заявление указана в п. .1 ст. 131 АПК РФ. Кроме того, право направить отзыв на исковое заявление предоставляется и иным лицам, принимающим участие в судебном процессе.

Ст. 131 АПК РФ предусмотрены требования к форме и содержанию данного процессуального документа.

Отзыв на исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Возможно предоставление отзыва путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.

Отзыв на исковое заявление также направляется лицам, участвующим в деле (истцу, третьим лицам) заблаговременно до судебного заседания.

 • · Наименование сторон (истца и ответчика), их место нахождения или проживания. Если ответчиком является гражданин, то указываются также его дата и место рождения, место работы или дата и место регистрации в качестве ИП. Необходимо указать контактную информацию (номера телефонов, адреса электронной почты, факсов);
 • · Возражения ответчика со ссылкой на нормативные акты и доказательства, подтверждающие возражения;
 • · Перечень прилагаемых к отзыву документов, подтверждающие направление копий отзыва лицам, участвующим в деле, и возражения относительно иска (копии товарных чеков, накладных, заказов-нарядов, протоколов испытаний и т.д.).

Подписывать отзыв на исковое заявление вправе ответчик или его представитель. В последнем случае к перечню прикладываемых документов добавляется документ, подтверждающий полномочия представителя.

Таким образом, отзыв на иск дает возможность ответчику четко сформулировать все возражения по каждому доводу истца, подкрепить их доказательствами и ссылками на нормативно-правовые акты, конкретизировать обстоятельства по делу, тем самым представив свою позицию суду до назначения слушания.

Пример, образец 1: Отзыв на исковое заявление о взыскании ущерба, возникшего в результате продажи ответчиком товара ненадлежащего качества

В Арбитражный суд Омской области

644024 г.Омск, ул. Учебная, 51

Истец: ИП Ходяков Александр Викторович, 22.11.1969 г.р., зарегистрированный по адресу Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, 3, микр-н, дом 21, кв. 8

Ответчик: ООО «Сибирь Трак Сервис»

644031 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 209

Тел. (3812) 58-58-85; 58-84-31

по делу № А46-8393/2010

В производстве суда находится дело № А46-8393/2010 по иску ИП Ходякова А.В. к ООО «Сибирь Трак Сервис» о взыскании 421 328 руб. 05 коп. ущерба, возникшего в результате продажи ответчиком товара ненадлежащего качества.

Ответчик иск не признает, просит в иске отказать по следующим обстоятельствам.

Источник: http://arbir.ru/articles/a_2622.htm

Возмещение потерпевшему морального и материального вреда, причиненного преступлением

Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

Пострадавший от преступления при наличии оснований полагать, что непосредственно преступлением ему причинен вред, вправе предъявить требование о возмещении имущественного и морального вреда. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Признание лица, предъявившего при производстве по уголовному делу требование о возмещении имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда, гражданским истцом осуществляется при наличии оснований полагать, что указанный вред причинен преступлением.

Требование о возмещении материального ущерба или компенсации морального вреда, причиненного преступлением, может быть рассмотрено и в порядке гражданского судопроизводства.

Целесообразность рассмотрения гражданского иска в уголовном деле обусловливается тем, что установление размера ущерба имеет не только гражданско-правовое, но и уголовно-правовое значение, так как в числе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, закон называет характер и размер вреда, причиненного преступлением (п.4 ч.1 ст. 73 УПК).

Учитывая, что государственные органы, осуществляющие производство по уголовному делу, обязаны обеспечить потерпевшему возмещение имущественного и (или) компенсацию морального вреда, причиненного преступлением (ч.

3 и 4 ст.42 УПК), следователь, установив наличие вреда, причиненного преступлением физическому или юридическому лицу, обязан разъяснить им право на предъявление гражданского иска при производстве по уголовному делу.

Если исковое заявление поступило, следователь принимает решение о признании лица гражданским истцом (или об отказе в этом).

Гражданский истец вправе ходатайствовать о принятии мер по обеспечению гражданского иска. В ст.230 УПК РФ указано, что судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения причиненного преступлением вреда.

Обеспечение возмещения причиненного вреда состоит в наложении ареста на имущество: подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия (ч.1 ст. 115 УПК РФ).

Действующий УПК РФ определил и сущность наложения ареста на имущество, которая состоит в запрете собственнику и владельцу имущества распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ).

Гражданский истец должен способствовать органам расследования и суду в собирании доказательств относительно гражданского иска. Обеспечивая эту возможность, уголовно- процессуальный закон предоставляет гражданскому истцу широкий круг процессуальных прав на предварительном следствии (дознании) и в суде (ч. 4 ст. 44 УПК РФ).

В их числе право: знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя (дознавателя) в следственных действиях; знакомиться по окончании расследования с материалами дела, относящимися к иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме; знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к иску; участвовать в рассмотрении дела судом первой и апелляционной инстанций; выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение и постановление суда в части гражданского иска и др.

Согласно п.5 ст.228 УПК при подготовке к судебному заседанию судья обязан выяснить, приняты ли меры по обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Если органами расследования такие меры не были приняты, судья выясняет, поступали ли заявления и просьбы заинтересованных лиц.

В этой стадии меры обеспечения гражданского иска могут быть приняты по ходатайствам потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора (ст. 230 УПК РФ).

В судебном разбирательстве участвуют гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители.

При неявке гражданского истца или его представителя суд оставляет гражданский иск без рассмотрения – в этом случае за потерпевшим сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Однако суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если: а) об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; б) гражданский иск поддерживает прокурор; в) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском (ст. 250 УПК РФ).

Гражданский иск разрешается, как правило, в приговоре. При вынесении обвинительного приговора суд в зависимости от доказанности оснований и размеров гражданского иска удовлетворяет предъявленный иск полностью или частично или отказывает в его удовлетворении.

Если материальный ущерб причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, суд в этом случае возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого.

При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденным.

При постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уго­ловного дела по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ(ввиду отсутствия события преступления) и п.1 ч.1 ст.

27 УПК РФ (ввиду непричастности подсудимого к совершению преступления), суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях при оправдании подсудимого или прекращении уголовного дела суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

Это не препятствует последующему его предъявлению и рассмотре­нию в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 306 УПК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.06.

1996 № 1 «О судебном приговоре» разъяснил, что лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе также предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда, которая в соответствии с законом осуществляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

При разрешении подобного рода исков следует руководствоваться положениями ст.ст.151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определении размера компенсации морального время необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степень вины подсудимого, его материальное положение.

В соответствии со ст.389.1 УПК РФ гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе обжаловать в апелляционном порядке приговор и другие акты суда первой инстанции в части, касающейся гражданского иска.

версия для печати

Источник: https://bashprok.ru/the_prosecutor_explained/01.03.2014.php

Исковое заявление о возмещении материального ущерба

Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

Предлагаем скачать исковое заявление о возмещении материального ущерба, взять за основу иска представленный образец и воспользоваться нашими рекомендациями для составления и подачи заявления в суд.

С  точки зрения гражданского права исковое заявление о возмещении ущерба является классическим иском и способом защиты гражданских прав.

Обязанность лица возместить причиненный материальный ущерб вытекает из принципа возмещения убытков, закрепленных ст.

15 ГК РФ: реальным ущербом признается повреждение имущества или его утрата в результате действий другого лица, а кроме того, в убытки могут быть включены расходы на ремонт такого имущества и, возможно, неполученные доходы.

При взыскании материального ущерба в зависимости от правоотношений между истцом и ответчиком установлен ряд особенностей, например при взыскании с работника материального ущерба, возмещении ущерба в ДТП и др.

В данном случае будет рассмотрен общий вариант возмещения материального ущерба между сторонами гражданского правоотношения. Правила возмещения материального ущерба содержится в ст. 1064 ГК РФ, специальные – в гл.

59.

Составление искового заявления о возмещении материального ущерба

При подготовке искового заявления руководствоваться необходимо нормами материального права (соответствующих статей ГК РФ) и ГПК РФ (ст. 131 и 132 о форме и содержании любого искового заявления).

Истцом по делу является собственник предмета, которому причинен реальный ущерб и в результате чего оно оказалось поврежденным (или утраченным).

С ответчиком при этом он может состоять в договорных отношениях (например, арендных, связанных с передачей на хранение, подряда, в т.ч. строительного, и др.)

При этом если таким  имуществом собственник по каким-то причинам не владеет, сначала необходимо воспользоваться исковым заявлением об истребовании имущества из незаконного владения.

В исковом заявлении необходимо описать, какому именно имуществу (индивидуальные признаки) причинен вред, какими действиями (бездействиями) ответчика, в чем такой вред выразился (повреждение имущества, его утрата), в чем состоит причинно-следственная связь между ущербом и действиями (бездействием) ответчика. Желательно описать, каким именно образом получил доступ к имуществу ответчик.

В исковом заявлении обязательно приводится расчет причиненного ущерба в денежном эквиваленте (при этом в расчет включаются и денежные средства, необходимые для оплаты услуг по ремонту, когда истец привлекает других лиц).

Если самостоятельно оценить размер ущерба, который составит цену иска, сложно – можно воспользоваться услугами оценщика или составить заявление о назначении экспертизы (тогда расчет цены иска производить исходя из рыночных цен).

Доказательствами по делу станут свидетельские показания (как об обстоятельствах причинения вреда, так и по факту причиненного ущерба и его размера), письменные акты экспертизы, органов государственной власти (о привлечении к административной ответственности или об отказе в возбуждения дела), иные письменные доказательства. Если истец и ответчик состояли в договорных отношениях – прилагается копия соответствующего договора.

Может пригодиться:

Ходатайство об оценочной экспертизе

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии доверенности, удостоверенной в установленном законодательством порядке.

Подача искового заявления о возмещении материального ущерба

Исковое заявление и все письменные доказательства подаются в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в деле. При определении подсудности и подведомственности используются общие правила – иск подается в районный суд (если цена иска выше 50 000 руб.) по месту жительства ответчика. При цене иска менее 50 000 – в мировой суд.

Исковое заявление можно направить по почте или подать непосредственно в приемную суда. Обязательно до обращения в суд оплачивается госпошлина – определяется от цены иска. Копия квитанции об оплате госпошлины предоставляется в суд вместе с иском.

Образец искового заявления о возмещении материального ущерба

В ___________________________Истец: ______________________Ответчик: _____________________

о возмещении материального ущерба

«____» ______ ______ г. (указать дату, когда причинен ущерб) принадлежащему мне на праве собственности имуществу, а именно: _____________________(указать предмет, перечень имущества с индивидуальными признаками). Право собственности на указанную вещь (предметы) подтверждается ___________________(договор купли-продажи, свидетельство о регистрации права собственности и т.п.).

Материальный ущерб состоит в __________________________________________(какие признаки предмета утратили свои свойства, в чем состоит ущерб), в результате чего вещь потеряла свою функциональность (требует ремонта, замены, потеряла свои потребительские свойства).

Вред имуществу нанесен в результате действий (бездействия) Ответчика по его вине: _________________________ (описать, какими действиями был нанесен ущерб или в результате каких действий (бездействий) имуществу причинен ущерб). Факт причинения вреда подтверждается: __________________ (перечислить документы или обстоятельства причинения вреда).

Для определения размера причиненного материального ущерба по моему заказу проведена независимая оценка, проведенная ____________________ (реквизиты юридического лица или оценщика, действующего на основании лицензии).

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 1064 Гражданского кодекса РФ, статьями 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

 1. Взыскать с __________ (Ф. И. О. ответчика) в мою пользу денежные средства в размере ____________ руб. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного принадлежащему мне имуществу.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

 1. Копии искового заявления
 2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
 3. Документы, подтверждающие расчет причиненного ущерба
 4. Документы, подтверждающий право собственности (законного владения) на имущество, которому причинен ущерб
 5. Другие доказательства, подтверждающие основания искового заявления о возмещении материального ущерба

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                 Подпись: _______

Скачать образец:

  Исковое заявление о возмещении материального ущерба

Источник: https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vozmeshhenii-materialnogo-ushherba.html

Как правильно подать исковое заявление в Украине

Может ли ответчик подать в суд на истца для взыскания материального ущерба?

Украинцы уже привыкли, что по любому поводу можно начать судебную тяжбу. По словам юристов, чаще всего судятся из-за наследства, невозврата долгов, возмещения ущерба (в том числе морального). Все больше исков подают обиженные на работодателей сотрудники предприятий и недовольные лечением пациенты.

В Украине подорожали услуги адвокатов: что почем

При этом многие из них сталкиваются с судебной системой впервые, а потому совершают элементарные ошибки, которые мешают добиться справедливости. Юристы выделяют наиболее типичные из таких промахов:

 1. Ошибки в оформлении искового заявления.
 2. Неправильный расчет или неуплата судебного сбора.
 3. Некорректно сформулированные требования.
 4. Нарушение порядка представления доказательств.
 5. Первое, на что обращают внимание юристы, неправильное оформление искового заявления.

Что касается самого искового заявления, то какого-то единого бланка для него нет. Есть общие требования к оформлению искового заявления.

Оно условно состоит из трех блоков:

 • вступительная часть, где указывается название суда и участники дела, полные реквизиты сторон, сумма исковых требований, информация об оплате судебного сбора;
 • описательная часть, в которой излагаются обстоятельства дела, доказательства и нормы законов, которыми обосновывается иск;
 • просительная часть — собственно исковые требования, которые истец просит удовлетворить.

После просительной части указывается перечень приложений к иску, дата и подпись истца (представителя).

«При несоответствии искового заявления формальным требованиям, указанным в процессуальном кодексе, суд может оставить иск без движения или вернуть для устранения недостатков», — рассказал UBR.ua старший юрист ЮФ «Астерс» Александр Целевич.

Форма заявления отличается в зависимости от юрисдикции дела, то есть характера спора и суда, где иск будет рассматриваться, и установлена соответствующим процессуальным кодексом.

Например, в административных делах (обжалование решений органов власти) в суд подаются копии искового заявления и всех материалов для каждой из сторон дела, а в хозяйственных делах (иски против компаний) истец сам направляет копии искового заявления всем участникам дела, а в суд предоставляет только доказательства такой отправки.

Идем в суд по-новому: три главные процессуальные новеллы в Украине

Партнер адвокатского объединения «Коннов и Созановский», адвокат Алексей Покотило отмечает, что, если спор не связан с предпринимательской деятельностью и касается гражданских, земельных, трудовых, семейных или жилищных правоотношений, при составлении и подаче искового заявления следует руководствоваться положениями Гражданского кодекса Украины (ст.175 ГКУ).

Кроме реквизитов сторон и содержания исковых требований надо указать ориентировочный расчет сумм судебных расходов, которые истец понес или ожидает понести в связи с рассмотрением дела. А также письменное подтверждение истца о том, что он ранее не подавал аналогичный иск против того же ответчика на тех же основаниях.

https://www.youtube.com/watch?v=BGIOt9fJ4UI

Поэтому не стоит пользоваться готовыми образцами исковых заявлений.

«Наиболее распространенная ошибка — скачать шаблон заявления из интернета и подкорректировать его в зависимости от своих личных обстоятельств», — заверил UBR.ua младший юрист ЮФ «Селепей, Волковецкий и партнеры» Роман Кобук.

Что писать

Исковое заявление подается вместе со всеми письменными и иными доказательствами по делу, а также с документами, подтверждающими полномочия лица, подписавшего иск.

«Без указания данной информации иск в любом случае не примут к производству, чаще всего предоставив возможность устранить недостатки», — заметил UBR.ua старший юрист, адвокат АФ Pragnum Анна Гнып.

Украинцам позволили сэкономить на адвокатах и меньше заплатить пени банкам

В шапке пишется название суда и те лица, которые будут принимать участие в процессе (истец, ответчик, третьи лица). Здесь очень важно указать их данные и местонахождение, а также средства связи.

«Если телефон ответчика вам неизвестен, нужно это написать в соответствующей графе. Сложнее с указанием адреса лица или организации, с которыми намерен судиться человек. Без указания адреса ответчика в заявлении этот иск у вас не примут», — подчеркнул UBR.ua адвокат ILF Андрей Поддымай.

Бывает, что установить адрес обидчика мешают нормы закона о защите персональных денных. Это бывает в случае претензий одного физлица к другому. С организациями легче — у них есть официальный адрес.

Поэтому, если нигде в документах (долговой расписке, протоколе ДТП, договоре между двумя физлицами) не значится адрес ответчика, лучше указать любой адрес в том районе, где подается иск. Поскольку только при защите прав потребителей иск можно подавать по месту жительства истца.

Затем суд через запрос в миграционную службу установит настоящий адрес ответчика и передаст дело в другой суд — уже по месту регистрации ответчика.

Сложнее бывает отстоять деловую репутацию или свою честь в интернете, где не только адресов, но и ФИО не полностью указаны. Здесь шансы на успех 50/50.

Людям рассказали о новых правилах оплаты судебного сбора 

Если спор идет о деньгах или материальной компенсации ущерба, то в имущественных спорах в шапке искового заявления надо указать цену иска. От этой суммы зависит размер судебного сбора.

Неуплата судебного сбора

Прежде всего, надо напомнить, что с 1 января 2018 года размер судебного сбора определяется не от размера минимальной зарплаты (как раньше), а от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который вырос с 1 января 2018 года до 1762 грн., а значит увеличился и размер судебного сбора.

«Если судебный сбор не уплачен или рассчитан неправильно, дело в суде останется без движения до момента уплаты сбора. А на обмен информацией и исправление ошибок может уйти несколько недель. В некоторых случаях как раз скорость подачи и рассмотрения иска очень важна», — сказал UBR.ua старший юрист судебной практики ЕПАП Украина Антон Синцов.

Банкирам разрешили отнимать у украинцев имущество без суда

По его словам, судебный сбор по имущественным искам зависит от суммы исковых требований, а неимущественным делам — зависит от ставки прожиточного минимума.

Для оплаты судебного сбора Алексей Покотило советует воспользоваться онлайн-формой на официальном судебном портале по данному адресу, и приложить оригиналы соответствующей платежки к исковому заявлению.

Если пренебречь этими требованиями, судья для начала оставит исковое заявление без движения и даст время (до 10 дней) на устранение недостатков, а если они не будут устранены — вернет заявление и все материалы заявителю.

Сбор доказательств

Также юристы напоминают, что с декабря 2017 года действуют новые редакции процессуальных кодексов.

Новый порядок предполагает, что вместе с исковым заявлением и квитанцией об оплате судебного сбора суду истец должен представить и все документы, доказывающие его правоту.

Поэтому уже нельзя, как раньше, просто так «доподать» документы после подачи иска в суд. Если документы подаются после подачи иска, то необходимо объяснить суду причину неподачи их вместе с иском

«Если какие-то госорганы или организации отказываются предоставить информацию или задерживают ее выдачу, суду надо представить доказательства, что вы предприняли все меры для ее получения. Можно также приложить ходатайство к суду истребовать необходимые данные», — заметил Антон Синцов.

То есть у суда должны быть доказательства того, почему необходимые документы не поданы. Важно также четко прописывать свои требования, чтобы суд потом по формальным основаниям не отказывал в удовлетворении иска.

Оспорить результаты проверок: как это делается по новым правилам

Например, семья купила дорогую немецкую мебель, но вскоре из-за выделения вредных веществ дети стали болеть. Мебель оказалась подделкой, и семья решила взыскать ущерб через суд. Но к врачам они не обращались, а потому даже разобравшись в ситуации, суд не смог принять решение в пользу пострадавших», — говорит Андрей Поддымай.

Поэтому важно каждый факт или утверждение подтверждать документально.

Кроме сбора доказательств не менее важно правильно формулировать свои требования.

Бывает, что истец просит суд признать какой-то нормативно-правовой акт незаконным и заставить госорган издать другой. Однако суд может только признать акт незаконным, но заставить кого-то издать регуляторный акт — это за пределами компетенции суда.

Как рассказал Андрей Поддымай, часто люди не видят разницы между разными требованиями. Например, пишут «обязать вернуть долг» вместо «взыскать долг». Разумеется, в первом случае требование истца, даже удовлетворенное судом, не может быть выполнено. Если должник сам того не захочет.

То же самое касается взыскания морального вреда. Например, кто-то пишет «взыскать 1 млн грн», но не прикладывает обоснованных расчетов почему именно эта сумма должна быть взыскана.

Право на адвоката

Как отмечает Александр Целевич, разобраться не юристу во всех тонкостях оформления искового заявления довольно сложно, поэтому по крайней мере начальная консультация адвоката по судебным спорам перед подачей иска крайне необходима.

Вкладчики банка «Хрещатик» смогут отсудить депозиты у Нацбанка, он проиграл в ВС

Юристы напоминают, что до конца 2018 года участие адвоката в качестве представителя необязательно во всех судах первой инстанции. Апелляционную или кассационную жалобу сможет подать уже только адвокат. А с 2019 года так называемая монополия адвокатов распространится на все судебные инстанции.

«С одной стороны, кодексы находятся в открытом доступе, прочесть их и выполнить требования может кто угодно. С другой стороны, приходится признать, что без наличия специальных юридических знаний представлять себя в суде полностью самостоятельно практически невозможно», — отметила Анна Гнып.

Закон предусматривает исключение отдельных категорий дел из обязательного правила по представительству интересов только адвокатами — трудовые споры, малозначительные споры и еще некоторые категории дел.

«Без адвоката подать иск можно будет только по малозначительным делам где цена иска до 100 прожиточных минимумов (176200 грн)», — уточнил Роман Кобук.

Источник: https://ubr.ua/business-practice/laws-and-business/kak-pravilno-podat-iskovoe-zajavlenie-v-ukraine-3868423

Закон для всех
Добавить комментарий