Перевод электронных денег между ИП и нерезидентами

sh: 1: –format=html: not found

Түзүлгөн күнү: 2009-08-05

Төлөм системасы боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары

Nп/пДокументтин аталышыКабыл алынган күнүКР Адилет министрлигинде каттоодон өткөндүгү
I. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банктын биргелешкен токтомдору
1.Кыргыз Республикасындагы накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө жобоКР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 9-сентябрында кабыл алынган N773/30/8 токтом
2.Кыргыз Республикасынын төлөө системасында төлөмдөрдү өткөрүү мөөнөттөрү жана аларды өткөрүүнүн мөөнөттөрүн бузгандык үчүн жоопкерчилик тууралууКР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 11-мартында кабыл алынган N144/1/6 токтом
3.Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банк тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 “Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөр системасын жайылтуу жана төлөмдөрдү натыйжалуу өткөрүүнү камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдарга иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө” токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралууКР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 30-декабрында кабыл алынган N632/26/7 токтом
4.Накталай эмес төлөмдөр системасын киргизүү жана Кыргыз Республикасында төлөмдөрдүн натыйжалуу өтүшүн камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдар аралыгына иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндөКР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 токтом
5.Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндөКР өкмөтү жана Улуттук банкы 2012-жылдын 14-майы, N289/5/1
6.Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндөКР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 28-марты, №166/51-6
II. Улуттук банк Башкармасынын токтомдору
1.Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторуУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган N51/4,2009-жылдын 22-апрелинде кабыл алынган N21/5,2012-жылдын 28-ноябрында кабыл алынган N45/11,2013-жылдын 24-апрелинде кабыл алынган N13/13,2013-жылдын 20-декабрында кабыл алынган N51/2,2014-жылдын 08-декабрында кабыл алынган N54/4,2015-жылдын 12-августунда кабыл алынган N43/2,2015-жылдын 14-августунда кабыл алынган N44/1,2016-жылдын 11-апрелиндеги кабыл алынган N17/4,2017-жылдын 8-февралында кабыл алынган N5/3, 2018-жылдын 15-январында кабыл алынган № 2018-П-14/1-2-(ПС), № 2018-П-14/58-7-(ПС), 2019-жылдын 18-сентябрында кабыл алынган №2019-П-14/48-4-(ПС) токтомдору.2007-жылдын 25-декабрындагы N118-07 каттоо2009-жылдын 26-майындагы N58-09 катоо
2.Кыргыз Республикасында төлөм системасына көзөмөлдүк боюнча саясатУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 15-июлунундагы кабыл алынган № 38\4, 2017-жылдын 8-июнундагы кабыл алынган № 2017-П-14\23-13-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы кабыл алынган №2019-П-14/46-3-(ПС) токтомдору2006-жылдын 28-апрелиндеги N48-06 каттоо
3.Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясатыУлуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/8, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-3-(ПС) токтомдору
4.Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө жобоКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 21-апрелиндеги №16/3 токтомуна ылайык күчүн жоготту.
5.Кыргыз Республикасынын төлөө системасына катышуучулардын банктык идентификациялык коддору жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган N26/5 токтом2004-жылдын 26-октябрындагы N318-04 каттоо
6.Банктык эсептешүү эсептерин номерлөөнүн тартиби жөнүндө” Нускоонун долбоору жөнүндөУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 22-февралында кабыл алынган N3/5 токтом, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14/23-11-(ПС).2005-жылдын 17-мартындагы N41-05 каттоо
7.Төлөө системасы боюнча Комитет жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 17-январында кабыл алынган №2018-П-14/2-6-(ПС) токтом
8.Банктар аралык элекетрондук төлөм документтери жөнүндө жобоКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14/23-11-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
9.Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускооУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 25-январында кабыл алынган N6/9 токтом, 2007-жылдын 25-июлунда кабыл алынган N36/5 токтом.2007-жылдын 3-сентябрындагы N82-07 каттоо
10.Кыргыз Республикасынын төлөм системасында электрондук цифралык кол тамганы колдонуу тартиби жөнүндө нускооКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/7 токтом
11.Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук цифралык кол тамга ачык ачкычын тастыктоо борбору катары иш алып баруусу жөнүндө жобоКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/6 токтом
12.Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасы жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрындагы N37/8, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/6, 2009-жылдын 29-апрелиндеги N23/5, 2012-жылдын 11-июлунда кабыл алынган N29/8 токтомдору2006-жылдын 18-январындагы, N8-06, 2009-жылдын 8-январындагы N1-09, 2009-жылдын 2-июнундагы N57-09 каттоо
13.Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелериУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартындагы кабыл алынган N5/10, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14-23-11 токтомдору2006-жылдын 23-мартындагы N25-06 каттоо
14.Кыргыз Республикасынын банктык төлөм карттары жөнүндө жобо
15.Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы (ГСРРВ) электрондук билдирүүлөрдүн форматтары жана аларды толтуруу эрежелериУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 25-сентябрындагы N43/5 токтом2007-жылдын 2-ноябрындагы N103-07 каттоо
16.Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүүнүн тартиби жөнүндө нускооУлуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы N38/11, 2007-жылдын 12-декабрындагы N53/6, 2008-жылдын 30-январындагы N5/1, 2008-жылдын 27-июнундагы N25/12, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/7, 2009-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган N39/8, 2011-жылдын 30-мартында кабыл алынган N20/6 токтомдору.2007-жылдын 4-октябрындагы N88-07, 2007-жылдын 29-декабрындагы N121 -07, 2008-жылдын 28-февралындагы N13-08, 2009-жылдын 8-январындагы N5-09, 2008-жылдын 17-июлундагы 72-08 от каттоолор
17.Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу эрежелериУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 21-декабрда кабыл алынган №77/4, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14-23-11 токтомдору
18.Пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү тике дебеттөө формасында өткөрүү эрежелериУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-июлундагы N30/6 токтом2008-жылдын 12-сентябрындагы 104-08 каттоо
19.Кыргыз Республикасында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсетешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө нускооУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майындагы N25/11, 2011-жылдын 30-мартындагы N20/7, 2012-жылдын 30-мартындагы N14/13, 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/7 токтомдору2009-жылдын 1-июлундагы N65-09 каттоо
20.Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндөУлуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-2-(ПС) токтому
21.Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-П-36/55-10-(НПА) токтом
22.Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросттук системасы жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/6 токтому
23.Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелерУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 15-июлунда N30/6, 2012-жылдын 17-августунда N34/4, 2014-жылдын 31-июлунда №34/10,2015-жылдын 30-сентябырындагы №59/62016-жылдын 14-октябрындагы № 42/3, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-15-(ПС),2018-жылдын 13-сентябрындагы № 2018-П-14/37-3-(ПС) токтомдору2009-жылдын 03-августындагы N77-09 каттоо
24.“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолорУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда N26/5 кабыл алынган2005-жылыдн 16-сентябрындагы N132-05 каттоо
25.Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 26-майында N36/7 кабыл алынган, 2013-жылдын 28-августунда N32/5 кабыл алынган, 2015-жылдын 30-сентябырындагы N59/5 кабыл алынган, 2017-жылдын 28- июнунда №2017-П-14/28-3 кабыл алынган, 2018-жылдын 14- мартында № 2018-П-14/8-11 кабыл алынган 2018-жылдын 15-августунан № 2018-П-14/33-5-(ПС)
26.Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын төлөм карты жөнүндө убактылуу жобо.Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2014-жылдын 30-майындагы N24/6 кабыл алынган
27.Төлөм уюмдарын жана төлөм системаларын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган
28.Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-сентябырында №2019-П-14/50-2-(ПС) токтому менен кабыл алынган
29.Төлөм системаласынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлүрдү жүргүзүү жөнүндө нускооУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-ноябрында №47/10 токтому менен кабыл алынган 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-4-(ПС) токтомдорунун редакциясына ылайык)
30.Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 15-апрелиндеги N22/3 токтому, Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 19-июнундагы №2019-П-12/32-3-(НПА) токтом.
31.Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-мартында №15/6, 2017-жылдын 17-майындагы № 19/1, 2018-жылдын 14-февралындагы № 2018-П-14/5-5-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-14/9-4-(ПС) токтомдору
32.Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-сентябырында №2019-П-14/50-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган
33.Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобоКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майында №19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту
34.“Элкарт” төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралууУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 16-августундагы №34/2 токтому менен кабыл алынган
35.“Төлөм карттар менен эсептешүүлөрдүн эл аралык системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фондусу жөнүндө” убактылуу жобоУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 14-февралында №2018-П-14/5-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган
36.Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелериУлуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) токтому менен кабыл алынган

Источник: https://www.nbkr.kg/printver.jsp?item=106&lang=RUS&material=91032

Электронные деньги для субъектов хозяйствования

Перевод электронных денег между ИП и нерезидентами

В условиях динамичного развития рынка электронной коммерции активно используется система безналичных расчетов.

Это закономерный процесс, направленный на рост безналичных платежей, который включает использование электронных денег. Ими можно рассчитываться за товары, работы и услуги, в том числе с нерезидентами.

При этом субъектам хозяйствования необходимо четко понимать соответствующие процессы.

Что понимать под электронными деньгами

Электронные деньги — это единицы стоимости. Они хранятся в электронном виде, выпускаются в обращение в обмен на наличные или безналичные деньги, выражают обязательство лица вернуть деньги любому лицу (юридическому или физическому) при предъявлении. Принимаются в качестве средства платежа при расчетах с любым лицом, в том числе выпустившим их в обращение .

Таким образом, чтобы средство платежа можно было отнести к электронным деньгам, оно должно:

— хранить (содержать) электронные единицы стоимости и (или) обеспечивать к ним доступ посредством программно-технической инфраструктуры (например, предоплаченные карточки с микропроцессором или магнитной полосой, электронные кошельки в сети Интернет);

— выпускаться в обращение в обмен на деньги;

— использоваться в расчетах не только с эмитентом;

— выражать сумму обязательств эмитента вернуть деньги любому лицу, предъявившему электронные единицы стоимости для погашения. При этом условия погашения определяются эмитентом электронных денег или законодательством.

К электронным деньгам не относятся карточки для проезда в метро или подарочные сертификаты, выданные конкретным предприятием торговли, хотя на них в электронном виде хранятся единицы стоимости, за которые можно купить определенное количество товаров или услуг. Эти предоплаченные финансовые продукты принимает только то лицо, которое их выпустило в обращение (метрополитен, конкретная торговая точка).

Электронные деньги могут храниться в электронных кошельках либо на определенных условиях без зачисления в электронный кошелек конкретного владельца электронных денег выпускаться в обращение с одновременным погашением и направлением вырученных денежных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Под электронным кошельком понимается пластиковая карточка, программное обеспечение персонального компьютера, иное программно-техническое устройство, которое содержит электронные деньги и (или) обеспечивает доступ к ним.

Как использовать электронные деньги

Юридические лица и ИП могут использовать электронные деньги, чтобы принимать платежи за товары, работы и услуги от физических лиц — как резидентов, так и нерезидентов. Данные платежи проводятся путем перевода денег и (или) электронных денег на электронный кошелек.

Таким образом, чтобы собрать выручку в электронных деньгах, субъекту хозяйствования достаточно иметь электронный кошелек.

Физические лица — покупатели будут пополнять этот электронный кошелек, перечисляя плату за товары, работы и услуги электронными деньгами, числящимися в их электронных кошельках, или деньгами.

В последнем случае физическому лицу не нужно открывать электронный кошелек, что упрощает процедуру оплаты.

Существует понятие системы электронных денег (система ЭД). Когда организация решает проводить операции с электронными деньгами, она выбирает ту или иную систему ЭД, исходя из своих интересов и интересов покупателей, удобства и доступности системы ЭД для потребителей.

В Беларуси есть несколько систем ЭД. С точки зрения технического взаимодействия участников они предусматривают использование электронных кошельков, открытых в сети Интернет, телекоммуникационных каналов мобильных операторов или устройств по приему наличных денег, предоплаченных устройств для оплаты топлива и сопутствующих товаров и т.д.

В соответствии с белорусским законодательством выпускать электронные деньги в обращение вправе только белорусские банки и НКФО (банки), получившие соответствующие лицензии Нацбанка. Перечень систем ЭД и банков-эмитентов приведен в таблице на с. 61.

Какие требования к электронным деньгам устанавливают НПА

Юридические лица, ИП, совершая операции с электронными деньгами, должны руководствоваться требованиями ряда НПА.

Порядок эмиссии, распространения, использования, погашения электронных денег определяют Правила.

Перечень систем ЭД и банков-эмитентов:

№Функция банкаНаименование банкаНаименование системы ЭД
1Выпуск электронных денег в обращение (банки-эмитенты)1. ОАО «Белгазпромбанк».2. ОАО «Технобанк»3. ОАО «Паритетбанк»4. ОАО «Банк Москва — Минск»5. ОАО «Банк Решение»6. ОАО «БПС-Сбербанк»7. ОАО «Белинвестбанк»8. ОАО «АСБ Беларусбанк»,9. ОАО «Приобанк»1. Системы ЭД EasyPay, «Берлио», «МТС Деньги».2. Электронные деньги системы ОАО «Технобанк» на технической платформе системы WebMoney Transfer.3. Электронные деньги систем iPay (МТС)4.  Электронные деньги W1 Bel, «МТС Деньги».5. Электронные деньги iPay (Life).6. Электронные деньги системы ePay.7. Belqi, «ОСМП», iPay (Velcom), электронные деньги, доступ к которым обеспечивается посредством предоплаченной карточки, эмитированной в рамках международных платежей систем MasterCard, Visa, БЕЛКАРТ
2Распространение и погашение электронных денег нерезидентов (банки-агенты)1. ЗАО «Альфа-Банк»2. ОАО «БПС-Сбербанк»1. Система ЭД «ёCard».2. «Яндекс.Деньги»
3Погашение электронных денег нерезидентов (погашающие банки) 22 банка

Требования к платежам в бюджет за счет электронных денег устанавливают ст. 48, 49, 53, 55, 58, 68 Налогового кодекса.

Владельцы электронных кошельков, открываемых в системах электронных денег белорусских банков, должны проходить идентификацию .

Субъекты хозяйствования могут приобрести электронные деньги у банка-эмитента или его агента. Для этого необходимо перечислить деньги с текущего (расчетного) счета в банке на отдельный счет в банке-эмитенте или на текущий (расчетный) счет агента.

Купленные у банка-эмитента (агента) электронные деньги субъект хозяйствования может потратить только на предусмотренные Правилами цели. По сути, это те же цели, на которые юридическое лицо или ИП вправе выдать своим работникам деньги под отчет на расходы от имени организации или ИП.

Однако расходные операции по электронному кошельку юридического лица или ИП не аналогичны операциям по текущим (расчетным) счетам в банках. Субъект хозяйствования открывает электронный кошелек, чтобы получать плату от физических лиц за товары, работы, услуги.

По большому счету это дополнительный канал приема оплаты наряду с традиционными каналами платежей (банковские переводы на счет юридического лица (ИП) на основе расчетных документов или использования платежных инструментов, например, банковских платежных карточек в рамках заключенного с банком договора эквайринга).

Для расчетов по хозяйственной деятельности с контрагентами — иными юридическими лицами, ИП используются текущие (расчетные) счета в банках с соблюдением установленной очередности платежей.

Чтобы поступающие в электронный кошелек юридического лица или ИП электронные деньги быстрее попадали в хозяйственный оборот, п. 15 Правил определил конкретный срок, в течение которого их нужно погасить в банке.

Таким образом, субъект хозяйствования — резидент может выступать в роли держателя электронных денег и использовать их на конкретные цели, установленные Правилами. А может по договору с банком-эмитентом выполнять роль агента по распространению электронных денег банка-эмитента.

Кроме того, по договору с банком субъект хозяйствования вправе выполнять функции агента по идентификации иных юридических лиц, ИП, физических лиц, которым открываются электронные кошельки в системе банка-эмитента.

Агент может приобретать электронные деньги у банка-эмитента на условиях предоплаты или с отсрочкой оплаты. Если электронные деньги распространяются через устройства по приему денег (например, через программно-технические средства (ПТС)), агент приобретает их у банка-эмитента только на условиях предоплаты.

В свою очередь, агенты могут продавать электронные деньги держателям — физическим лицам на условиях отсрочки оплаты. Но при этом предварительно такие агенты должны оплатить электронные деньги банку-эмитенту.

Суть этих требований состоит в следующем. В соответствии с международной практикой электронные деньги являются предоплаченным средством платежа. Банк-эмитент не выпускает их в обращение, пока не получит эквивалентную сумму денег.

Пример

Мобильные операторы, выполняющие функции агентов, могут предоставлять отсрочку оплаты распространяемых ими электронных денег своим клиентам — физическим лицам так же, как предоставляют отсрочку оплаты услуг мобильной связи.

При этом мобильные операторы предварительно вносят деньги на отдельный счет в банке-эмитенте, на котором аккумулируются все деньги, поступающие в банк-эмитент от продажи электронных денег.

Остаток по этому счету — источник обмена на деньги выпущенных в обращение электронных денег, если держатели хотят их погасить. Доступ к остатку имеет только банк-эмитент. Он гарантирует возврат средств любому держателю его электронных денег. Агенты такой обязанности не имеют и так же, как держатели электронных денег, могут обменять их на деньги, обратившись к банку-эмитенту.

Если агенты распространяют электронные деньги через ПТС, электронные кошельки держателям, как правило, не открываются. Приобретаемые держателями электронные деньги сразу направляются на погашение и оплату товаров, работ, услуг. Сумма одного перевода должна быть меньше 100 базовых величин.

При этом агенты только принимают деньги у физических лиц в ПТС, предварительно перечислив в безналичном порядке деньги в оплату электронных денег, полученных у банка-эмитента для распространения в ПТС.

Расчеты с получателями — поставщиками товаров, работ, услуг проводит только банк-эмитент за счет денег, предварительно внесенных агентом на отдельный счет, о котором упоминалось выше.

В свою очередь, агенты в установленном порядке обеспечивают зачисление денег, поступивших им от физических лиц через ПТС, на свои счета в банках.

Таким образом агенты компенсируют затраты на приобретение электронных денег у банка-эмитента.

Кроме того, агенты получают вознаграждение за свои услуги в соответствии с условиями договора с банком-эмитентом и правилами системы электронных денег.

Операции с электронными деньгами эмитента-нерезидента

Субъект хозяйствования может открыть электронный кошелек в системе электронных денег эмитента-нерезидента. Для этого необходимо пройти идентификацию через белорусский банк-агент или белорусский банк, погашающий электронные деньги нерезидента (погашающий банк).

С любым из этих банков (при их наличии на рынке) нужно заключить договор, который регулирует порядок открытия электронного кошелька, проведения операций с электронными деньгами, включая погашение банком-агентом электронных денег, эмитированных нерезидентом.

Функции указанных банков и возможности юридических лиц, ИП по совершению операций с электронными деньгами нерезидента отличаются.

Если на белорусском рынке есть банк-агент, юридические лица, ИП могут приобретать у него электронные деньги нерезидента, чтобы использовать на конкретные цели, установленные п. 15 Правил.

Через этот банк погашаются поступившие в пользу юридических лиц, ИП электронные деньги нерезидента за реализованные товары, работы, услуги. Деньги зачисляются на текущие (расчетные) счета юридических лиц, ИП в банке.

Через погашающий банк юридические лица, ИП могут только погашать электронные деньги нерезидента, которые поступают им в результате продажи товаров, работ, услуг.

Вместо заключения

Постановление Правления Нацбанка N 662 внесло в Правила изменения и дополнения, направленные на развитие рынка электронных денег и упрощение взаимодействия субъектов хозяйствования с потребителями их товаров (работ, услуг) .

в журнале «Промышленно-торговое право», 2017, № 03

Источник: https://ilex.by/elektronnye-dengi-dlya-subektovhozyajstvovaniya/

Электронные деньги: как их использовать (Комментарий к постановлению Правления Нацбанка Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201)

Перевод электронных денег между ИП и нерезидентами

Расширение рынка банковских услуг и совершенствование методологии проведения операций с электронными деньгами свидетельствует, что, несмотря на отсутствие материальной формы, электронные деньги являются средством платежа, за которые можно приобрести различные товары и оплатить услуги. Определение понятия «электронные деньги» дано в ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК). Это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа, выражающие сумму обязательства по возврату денежных средств юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Выпуск в обращение (эмиссию) электронных денег проводит банк на основании лицензии на осуществление банковской деятельности.

Хранение электронных денег осуществляется в электронных кошельках.

Справочно: электронный кошелек – пластиковая карточка, программное обеспечение персонального компьютера, иное программно-техническое устройство, содержащее электронные деньги и (или) обеспечивающее к ним доступ (п. 3 Правил осуществления операций с электронными деньгами, утвержденных постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201; далее – Правила).

Электронные деньги должны обладать статусом средства платежа

Стоимость электронных денег |*| выражает номинальную стоимость денежных средств, внесенных держателем эмитенту этих электронных денег.

Чтобы электронные деньги были эквивалентом обычных денег, они должны обладать возможностью служить средством платежа, т.е.

стоимость электронных денег, занесенная в электронное устройство, должна приниматься по номиналу наряду c традиционными деньгами в предприятиях торговли и сервиса, не принадлежащих эмитенту.

* Информация о целях расходования электронных денег 

Важно! Обмен электронных денег на наличные денежные средства и осуществление операций с ними не требуют подтверждения личности их держателя, т.е. электронные деньги являются деперсонифицированным средством платежа.

Юридические лица (индивидуальные предприниматели) вправе использовать электронные деньги для выдачи их своим работникам на оплату командировочных и иных расходов за границей, на оплату на территории Республики Беларусь командировочных расходов и расходов в служебной командировке на горюче-смазочные материалы, мойку, стоянку, мелкий вынужденный ремонт транспортного средства, на телефонную, факсимильную и иные средства связи, иных расходов в служебной командировке, на оплату которых юридические лица (индивидуальные предприниматели) вправе выдать работнику денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь (п. 15 Правил).

Физические лица – держатели электронных денег, в т.ч. денег эмитентов-нерезидентов, полученных от банков-агентов, вправе их использовать для оплаты товаров, работ, услуг, совершения иных сделок (в т.ч. заключения соглашения о выигрыше в азартной игре, внесения платы за участие в лотерее, электронной интерактивной игре) с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь.

Эмитентом электронных денег выступает банк

Электронные деньги – это финансовый инструмент, поэтому выпуск их в обращение (эмиссию) проводит банк на основании лицензии на осуществление банковской деятельности (ст. 274 БК).

Порядок выпуска в обращение (эмиссии) электронных денег устанавливает Нацбанк Республики Беларусь.

Эмиссию электронных денег на территории Республики Беларусь могут осуществлять только белорусские банки (п. 9 Правил).

Для осуществления эмиссии электронных денег банк-эмитент должен иметь специальное разрешение (лицензию) Нацбанка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности, предусматривающее право на выпуск в обращение (эмиссию) электронных денег, привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в т.ч. банков-корреспондентов (п. 5 Правил).

Аналогичные требования к банку-агенту определены для распространения электронных денег.

Внимание! Эмитируемые банками электронные деньги номинированы в белорусских рублях. По информации Нацбанка Республики Беларусь:

– ОАО «Белгазпромбанк» эмитирует электронные деньги систем EasyPay, «Берлио»;

– ОАО «Технобанк» – электронные деньги системы «ОАО «Технобанк» (на технической платформе системы WebMoney Transfer);

– ОАО «Паритетбанк» – электронные деньги систем iPay, «ОСМП»;

– ОАО «Белинвестбанк» – электронные деньги, хранящиеся на предоплаченных карточках либо доступ к которым обеспечивается посредством предоплаченных карточек в рамках международной платежной системы MasterCard (письмо МНС Республики Беларусь от 05.09.2011 № 3-1-11/1587 «О совершении операций с электронными деньгами»).

Чтобы стать участником электронной платежной системы, надо зарегистрироваться в ней и оформить договор с оператором.

Кто распространяет электронные деньги на территории Республики Беларусь

На территории Республики Беларусь электронные деньги банков-эмитентов распространяют агенты. За пределами Республики Беларусь распространение электронных денег банков могут осуществлять нерезиденты на основе заключенных между банками-эмитентами и нерезидентами договоров, предусматривающих предварительную оплату нерезидентом электронных денег.

На территории Республики Беларусь допускается распространение банками-агентами номинированных в иностранной валюте электронных денег, эмитированных нерезидентами. Приведенный регламент использования электронных денег оговорен в п. 9 Правил.

Справочно: агент – это юридическое лицо, в т.ч. банк, за исключением банка-эмитента, индивидуального предпринимателя, являющиеся резидентами, имеющие счета в банках, осуществляющие распространение и (или) погашение электронных денег, идентификацию владельцев электронных кошельков по договору с банком-эмитентом.

Для приобретения электронных денег юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица вносят наличные денежные средства в кассу банка-эмитента, агента, банка-агента, осуществляют почтовый денежный перевод или перечисляют денежные средства в безналичной форме на соответствующий балансовый счет банка-эмитента (агента, банка-агента). При оплате иностранной валютой приобретаемых электронных денег, номинированных в белорусских рублях, сумму определяют по обменному курсу, установленному банком на дату совершения платежа. Распространение электронных денег банков-эмитентов может происходить через принадлежащие агентам, являющимся банками, банкоматы, платежно-справочные терминалы самообслуживания, платежные терминалы, пункты выдачи наличных денежных средств, а также принадлежащие агентам, не являющимся банками, программно-технические устройства, позволяющие в соответствии с законодательством Республики Беларусь совершать операции по приему наличных денег (далее – устройства cash-in). При использовании устройства cash-in иные операции с наличными деньгами в данном устройстве не осуществляют, за исключением операций оплаты товаров и услуг, реализуемых непосредственно владельцем устройства cash-in.

При приобретении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами электронных денег сумма денежных средств, уплачиваемая банку-эмитенту (агенту), банку-агенту, может быть увеличена за счет оплаты стоимости электронного кошелька |*| и оказываемых дополнительных услуг при эмиссии и распространении электронных денег.

* Информация о процедуре приостановления операций по электронным кошелькам 

Агенты, не являющиеся банками, принимают от держателей плату за распространение электронных денег банков-эмитентов и дополнительные услуги агента в белорусских рублях.

Каков порядок открытия электронного кошелька

Порядок открытия и закрытия электронных кошельков устанавливается локальными нормативными правовыми актами банков, где эти кошельки открывают.

При эмиссии электронных денег отдельные текущие (расчетные) банковские счета владельцам электронных кошельков не открывают (п. 12 Правил).

При открытии электронных кошельков банк-эмитент, банк-агент обязаны обеспечить идентификацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Для проведения идентификации юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо физическое лицо представляют уполномоченному лицу банка-эмитента, агента, банка-агента, агента сведения, предусмотренные законодательством по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ст. 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»).

В Республике Беларусь держателями электронных денег являются:

– юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие электронные деньги от банка-эмитента, агента, банка-агента, иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при совершении сделок (в т.ч. при заключении соглашения о выигрыше в азартной игре, внесении платы за участие в лотерее, электронной интерактивной игре);

– физические лица, получившие электронные деньги от банка-эмитента, агента, банка-агента, иных резидентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), при совершении в соответствии с законодательством Республики Беларусь сделок, не связанных с предпринимательской деятельностью физических лиц (п. 10 Правил).

Какие контролирующие органы вправе получать сведения о движении электронных денег

Сведения об операциях без открытия счета являются банковской тайной и не подлежат разглашению. Нацбанк и банки обязаны гарантировать соблюдение банковской тайны своих клиентов и банков-корреспондентов (ст. 121 БК).

Сведения, составляющие банковскую тайну юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляются банком им самим и их уполномоченным представителям, на основании письменного согласия таких лиц, лично представленного банку, – третьему лицу, в объеме, необходимом:

– для выполнения договора оказания аудиторских услуг – аудиторским организациям (аудиторам – индивидуальным предпринимателям), оказывающим юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю аудиторские услуги;

– судам – по находящимся в их производстве делам;

– судебным исполнителям – по судебным постановлениям и иным исполнительным документам, находящимся в их производстве;

– прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия – по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам;

– с санкции прокурора или его заместителя – специальным подразделениям по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел;

– органам КГК Республики Беларусь;

– органам государственной безопасности Республики Беларусь;

– налоговым и таможенным органам;

– нотариусам для совершения нотариальных действий;

– Нацбанку.

Аналогичные подходы применимы к представлению сведений, составляющих банковскую тайну по физическим лицам.

От редакции:

Рассмотрим бухгалтерский учет операций с электронными деньгами (см. табл. 1).

При осуществлении хозяйственных операций с использованием электронных денег в бухгалтерском учете производятся следующие записи (см. табл. 2).

При получении оплаты электронными деньгами за реализованные товары, продукцию, работы, услуги в бухгалтерском учете производятся следующие записи (см. табл. 3).

Источник: https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/elektronnye-dengi-kak-ikh-ispolzovat-kom

Электронные деньги: что это и как работает

Перевод электронных денег между ИП и нерезидентами

Мы давно уже привыкли к безналичным платежам с помощью банковских карточек. Но это не единственный способ обойтись в расчетах без купюр – это можно сделать с помощью электронных денег (ЭД). Что они из себя представляют, как и для чего используются – читайте в нашем материале.

Что такое электронные деньги?

Банковский кодекс нашей страны определяет их как хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости.

То есть ЭД – аналог привычных всем наличных денег.

Но в отличие от средств, которые хранятся на наших банковских картах (их можно считать виртуальным отображением наличных денег), ЭД — самостоятельный инструмент, имеющий эмитента, стоимость и оборотность.

Кто их выпускает?

Сейчас в Беларуси действует несколько электронных платежных систем. Это:

 • системы Берлио и v-coin (для абонентов velcom) – выпуск в обращение осуществляет ОАО «Белгазпромбанк»;
 • ЭД системы ОАО «Технобанк» на технической платформе системы WebMoney Transfer;
 • система iPay (для всех абонентов мобильной связи) – ОАО «Паритетбанк»;
 • МТС Деньги (для абонентов МТС) – ОАО «Банк Москва-Минск»;
 • Belqi – «Приорбанк» ОАО;
 • Яндекс.Деньги также доступны белорусам,  пополнять можно через ОАО «БПС-Сбербанк».

Справочно: нередко данные сервисы публикуют информацию о приостановлении работы или изменениях в работе, поэтому, если данный вопрос вас интересует, следите за официальными публикациями систем.

Как работают ЭД?

Порядок совершения операций с электронными денежными средствами определен Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201 «Об утверждении Правил осуществления операций с электронными деньгами» (далее – Правила). Рассмотрим их основные положения.

1. Право на эмиссию (выпуск) есть только у банков.

Справочно: банк-эмитент должен иметь специальное разрешение (лицензию) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности.

2. Распространяют же ЭД агенты.

Агентами могут быть юрлица и предприниматели (в том числе и банки, но кроме банка, выпускающего ЭД), являющиеся резидентами страны. Они имеют счета в банках, распространяют и/или погашают ЭД и идентифицируют владельцев электронных кошельков по договору с банком-эмитентом.

Справочно: агентами могут быть и иностранные банки и компании, но в этом случае предусмотрена предварительную оплату нерезидентом электронных денег по договору с эмитентом.

3. Пользоваться виртуальными кошельками и деньгами, соответственно, могут как физические, так и юридические лица, а также ИП.

 Однако возможности их использования разные. Физлица могут с помощью ЭД не только оплачивать товары, услуги или другие сделки, но и совершать таможенные платежи и платежи в бюджет.

А организации и предприниматели могут платить ЭД только в следующих случаях.

На территории Беларуси:

 • командировочные расходы и расходы в служебной командировке на горюче-смазочные материалы, мойку, стоянку, мелкий вынужденный ремонт транспортного средства;
 • телефонная, факсимильная и иные средства связи;
 • иные расходы в служебной командировке, на оплату которых юридические лица (ИП) вправе выдать работнику денежные средства в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
 • горюче-смазочные, сопутствующие материалы и услуги, связанные с содержанием служебного автотранспорта;
 • таможенные и иные платежи в бюджет.

За границей:

 • командировочные и иные расходы.

Справочно: перечень командировочных и иных расходов за границей определяется в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 июля 2010 г. № 115.

4. Погашение ЭД (то есть их обмен на наличные или безналичные средства) производится банком-эмитентом и агентом. Погашение физлицам на территории РБ может осуществляться также РУП «Белпочта».

 Т.е. Правила предусматривают 4 операции с ЭД: эмиссия, распространение, использование и погашение.

5. Номинал выпущенных ЭД – белорусские рубли.

6. Владельцы кошельков должны быть идентифицированы.

И обеспечивают идентификацию банки-эмитенты и агенты. Хотя до 1 марта 2015 электронные кошельки могли быть анонимными.

Причем осуществить «распознавание» владельца можно и без его личного присутствия – если данные уже были получены ранее или из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП).

7. Приобрести ЭД (пополнить электронный кошелек) можно с расчетного счета организации или наличными через кассы банка.

8. ЭД хранятся в электронных кошельках (своего рода аналог банковского счета). В качестве него может выступать как пластиковая карточка, так и компьютерная программа или приложение, обеспечивающие к ним доступ.

9. Отсрочка оплаты запрещена, кроме отсрочки оплаты, предоставляемой эмитентом агенту.

10. Правилами также предусмотрен выпуск предоплаченных карточек.

Но ввиду трудностей с идентификацией их владельцев, на данный момент банки не выпускают предоплаченные карточки.

11. Рынок РБ открыт и иностранным ЭД.

Так, юрлица и ИП, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, вправе:

 • открывать электронные кошельки в иностранных системах, но через посредничество местных банков. Последние обеспечивают идентификацию юрлиц и ИП;
 • приобретать ЭД эмитентов-нерезидентов только у банков-агентов для использования оплаты командировочных и иных расходов за границей, а также для выплаты выигрышей (возврата несыгравших ставок) в азартной игре;
 • получать иностранные электронные деньги от других компаний, предпринимателей и физлиц при совершении сделок (в том числе при заключении соглашения о выигрыше в азартной игре, внесении платы за участие в лотерее, электронной интерактивной игре) при условии заключения с банком договора, согласно которому банк принимает обязательство по погашению таких ЭД этим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на территории Республики Беларусь.

 Справочно: ранее ОАО «Белгазпромбанк» погашал ЭД систем нерезидентов «Росберлио-Карт» и «Крисмар».

Схематично использование ЭД можно представить следующим образом: 

Обслуживающий банк«Приорбанк» ОАООАО «Технобанк»ОАО «Паритетбанк»ОАО «Белгазпромбанк»

ОАО «БПС-Сбербанк»

Регистрация

Регистрация на сайте belqi.by

Указать личную информацию

Обратиться в любое отделение «Приорбанка» ОАО для идентификации

Открытие электронного кошелька

Открытие и сопровождение кошелька – бесплатно

Регистрация на сайте wmtransfer.by с указанием личной информации

Создание электронного паспорта пользователя – получение аттестата (стоимость 30-40 рублей)

               Созданному кошельку присваивается числовой идентификатор 

Скачать приложение iPay на мобильный телефон/через sms/сайт ipay.by 

Не требуется создание электронного кошелька

Выбор мобильного оператора

Выбор услуги и оплата

Важно: положительный баланс лицевого счета на мобильном телефоне.

Комиссионные сборы от 0 до 4% за разного рода услуги

Заключение договора и получение карточки в офисе банка

Активация устройства доступа и заключение договора на обслуживание осуществляется в офисе компании НП ООО «Берлио»

 Юрлица и ИП, имеющие договоры на отпуск нефтепродуктов с топливными операторами РБ могут обратиться к своему топливному оператору РБ – и заполнить пакет документов для заключения договора с ОАО «Белгазпромбанк».

Регистрация почты на Яндексе

 Указать настоящие личные данные

Идентификация в офисе банка (стоимость услуги 20 рублей)

Являясь владельцем карточки БПС-Сбербанк, достаточно пройти регистрацию в системе Сбербанк Онлайн (вознаграждение банка за услугу 10 копеек)

Услуги
 • интернет
 • услуги связи
 • покупки в интернет-магазинах
 • электронные переводы
 • развлечения
 • платежи в другие страны
 • услуги связи
 • интернет
 • развлечения
 • коммунальные платежи,
 • покупки в интернет-магазинах
 • услуги хостинга
 • правовые системы
 • платежи в другие страны
 • коммунальные платежи
 • штрафы ГАИ
 • страховые взносы
 • погашение кредитов
 •  развлечения
 • услуги связи
 • покупки в интернет-магазинах
 • денежные переводы
 • топливо
 • газ
 • керосин
 • продукты
 • промтовары
 • масла
 • СТО
 • техосмотр
 • дорожный сбор
 • мойку
 • пылесос
 • стоянку
 • Velcom и МТС
 • услуги таможенных агентов
 • услуги связи
 • интернет
 • развлечения
 • коммунальные платежи,
 • покупки в интернет-магазинах
 •  перевод средствза границу через системы денежных переводов «Юнистрим», Western Union
 • благотворительность
 • краудфандинг
 • платежи в другие страны
Пополнение
 • банковской картой Приорбанка
 • через сервис E-PAY (при оплате услуг и пополнении кошелька есть ограничения по сумме и количеству операций);
 • через   терминалы QIWI
 • инфокиоск, банкомат, платежные терминалы
 • интернет-банкинг
 • кассы ОАО «Технобанк»
 • почтовое отделение
 • кассы других банков, которые принимают платежи по системе ЕРИП
 • банкоматы, инфокиоски, терминалы самообслуживания
 • скретч –карта*
 • банковский перевод в любом банке
 • банковской карточкой Visa и MasterCard
 • интернет или мобильный банкинг
 • терминалы QIWI

* пластиковая карта с секретными данными, скрытыми под стираемой полосой

 • баланс мобильного телефона
 • наличными в кассах ОАО «Белгазпромбанк»
 • безналичный порядок на счет, указанный в договоре с ОАО «Белгазпромбанк»
 • банковской картой
 • интернет-банкинг
 • наличными (комиссия – 5%)
Погашениена наличные и безналичные деньги – в кассах банка, перевод на банковский счет, на карту Visa или MasterCard, а также при помощи систем денежных переводов, таких как Юнистрим и Western Union

Получение наличными на всей территории Республики Беларусь 2 % комиссии, вывод денег на дебетовую карту Приорбанка комиссия 1,7%

Получение наличными – 4% комиссии, банковским переводом – от 2 до 10%

Остаток ЭД может использоваться для оплаты услуг мобильного оператора

на сайте не предусмотрена возможность погашения 

Погашение на наличные или безналичные деньги в кассе банкаВ среднем комиссия составит 0-3 %

Таким образом, среди электронным платежным систем, работающих в республике, есть как классические системы, использующие электронные кошельки, так и системы, позволяющие осуществлять платежи посредством баланса счета мобильного оператора.

P.S. Есть вопрос к юристу или бухгалтеру? Вам сюда!

Изображения: mpv.org, pixabay.com

17-10-2017

Источник: https://www.a2um.by/articles/elektronnye-dengi-chto-eto-i-kak-rabotaet.html

Закон для всех
Добавить комментарий